Välkommen till Alcaston Exploration AB

 

Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld- och basmetallfyndigheter i Norden. Den strategi Alcaston har är att prospekteringsarbetet antingen skall leda fram till att projekt kan avyttras eller etablera egen gruvdrift eller i samarbete med andra företag. Fokuseringen skall vara på guld- och basmetalluppslagen i Västerbotten och Norrbotten samt Biddjovaggeprojektet och till mindre del på diamantuppslagen i Norrbotten.

Bolagets aktie finns listad på AktieTorget sedan juli 2009.

 

2017-09-03 Pressmeddelande 

Första resultaten från borrningarna i Bidjovagge gruvfält visar på god potential.

 

 

För att läsa Redeyes analys av Alcaston - Ladda ner här