Guld- och basmetaller

 

Bidjovagge

Bidjovagge geologi

Bidjovagge gruvfält 

Västerbotten (tryck här för presentation) 

 

Borrkärna med arsenikkis från Nilsliden

Guld i borrkärnan

 

Provtagning av kax o bottenmorän vid Björklidberget

 

Norrbotten (tryck här för presentation)

 

Breccia vid Kolarijärvet

Blivande provtagningsområde vid Rovavaara