Nyheter 2009

2009-12-14 Pressmeddelande

Alcaston Exploration AB hittar mera guld nu vid Björklidberget

(Kartbilaga)

 

2009-11-10 Pressmeddelande

Alcaston Exploration AB redovisar Delårsrapport Q3 2009

 

2009-10-26 Pressmeddelande

Alcaston Exploration AB redovisar prospekteringsarbetet med intressant uppslag i Nilsliden (Kartbilaga)

 

2009-09-30 Pressmeddelande

Alcaston Exploration AB ökar takten i prospekteringen

 

2009-08-18 Pressmeddelande

Alcaston Exploration AB´s halvårsrapport för perioden jan-juni 2009 (klicka här för hela rapporten)

 

2009-07-27 Pressmeddelande

Alcaston Exploration AB fortsätter nu prospekteringen i Skelleftefältet

 

2009-07-15 Pressmeddelande

Alcaston Exploration AB börsnoteras

 

2009-06-25 Pressmeddelande

Alcaston Exploration´s emission inbringade 6,2 mkr

   

Pressmeddelande 2009-06-08

Alcaston Exploration förlänger undersökningstillstånd

 

Pressmeddelande 2009-06-01

Axier Equities AB genomlyser Alcaston Exploration inför bolagets emission

Prospektet

Teaser

Analysen

 

Pressmeddelande 2009-05-27

Pressmeddelande angående guldanalyser från ett mindre borrprogram som Alcaston genomfört under våren.

 

Pressmeddelande 2009-05-26

Alcaston Exploration AB genomför nyemission för att utveckla intressanta guldprojekt

 

Information 2009-05-18

Alcaston Exploration AB har idag erhållit godkännande och registrering från Finansinspektionen av Emissionprospekt maj-juni 2009. Teckningstiden för Nyemissionen är 25 maj till 12 juni. Bolaget beräknar att notera aktien på AktieTorget den 15 juli 2009.

 

Information 2009-04-28

Alcaston Exploration AB påbörjar kärnborrning i Häbbersholmsområdet i Västerbotten måndagen den 27 april. Preliminära resultat förväntas mitten av maj.

  

Pressmeddelande  2009-04-16

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA SAMT STYRELSEMÖTE I Alcaston Exploration AB (PUBL)

 

 

 Vill du prenumerera på nyheter tryck här