Om Alcaston Exploration

Alcaston Exploration AB bildades i juni 1999 som ett helägt dotterbolag till det australiensiska bolaget Alcaston NL. Alcaston AB:s affärsidé var att finna och kommersiellt utveckla diamantfyndigheter i Sverige. De geologiska förutsättningarna för att hitta diamanter i den svenska berggrunden bedömdes som goda.

Ledningen i Alcaston AB beslutade år 2005 att fokusera sin verksamhet på prospektering efter guld- och basmetaller, i första hand i Västerbotten och Norrbotten. Sedan förvärvet av Arctic Gold AB har bolaget även stor focus på att få tillstånd en gruvdrift vid Biddjovagge i Nordnorge.

Bolagets strategi under de närmast året

Bolagets strategi är att utföra prospekteringsinsatser efter guld- och basmetallfyndigheterna i Västerbotten och Norrbotten samt vid Bidjovagge i Nordnorge. Bolaget har för avsikt att snarast kunna starta gruvdrift vid Bidjovagge men är även öppet för samarbete eller delägarskap med andra prospekterings- eller gruvbolag. I andra hand skall möjligheterna att finansiera vidare undersökningar av diamantuppslagen undersökas. De stora mängder prover och analyser som gjordes i början av 2000-talet och de positiva resultat som erhölls bör tas tillvara. Eventuella fynd av diamanter i fast berggrund i Sverige skulle vara en mycket stor och värdefull händelse.

Läs mer om Alcaston Exploration »

Läs artikel om Alcaston i Mining Journal
(Kräver inloggning hos Minging Journal) 

Se VD Lars-Åke Claessons presentation av Alcaston på Raw Materials Group 6th Annual Exploration & Mining Investment Conference.

  

Arctic Gold AB´s undersökningstillstånd i Norge

 Caskejas  Laemsejåkka Staluvarri Roavazat Njivlu Mikkujavrit Gaessamaras Jalgescårot Gaesjavri

 Totalt är dessa 161 mutinger och omfattar 47,74 km2.

 

Alcastons undersökningstillstånd i Sverige

  

Namn Giltig från Giltig till Areal
Häbbersholm 2005-05-16 2010-05-16* 425.60
Häbbersliden 2005-05-16 2010-05-16* 657.97
Kolarijärvet 2005-05-17 2010-05-17* 482.04
Häbbersholm nr 3 2007-10-17 2010-10-17 760.21
Tjärrotheden 2005-04-14 2010-04-14* 268.97
Häbbersholm nr 2 2007-01-30 2013-01-30 448.8
Häbbersliden nr 2 2007-02-16 2013-02-16 426.05
Kivivaara 2007-03-15 2010-03-15* 1290,70
Lintuvuoma 2007-03-15 2010-03-15* 6010
Snårberget 2007-03-15 2010-03-15* 2000
Lidträsket nr 1 2010-04-29 2013-04-29 508,97
Stavaträsk nr 1 2010-05-06 2013-05-06 2120,41
Häbbersholm nr 4 2010-04-29 2013-04-29 198,40
 Rovavaara nr 2  ansökt 3 juni 2010    2739

Antal 14

 

Totalt areal:

18 337,12

 * förlängningsansökt

Styrelsen

 

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot
Torsten Börjemalm Gunnar Färjsjö Ulf Tillman Lars-Åke Claesson

 

VD

Lars-Åke Claesson