Kalender för ekonomisk information

 
Kommande information

Årsredovisning

24 mars 2010

Bolagsstämma

7 april 2010.

Kvartalsrapport jan-mars

6 maj

Halvårsrapport

19 augusti

Kvartalsrapport juli-september

11 november

Bokslutskommuniké 2010

24 februari 2011