Bolagsstämmor

 

Bolagsstämma kommer att hållas den 7 april 2010 på Delphis Advokatkontor, Regeringsgatan  i Stockholm. Årsredovisningen för 2009 kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor i Uppsala den 24 mars 2010. För att läsa kallelsen klicka på länken nedan.

 

Extra bolagsstämma den 11 maj 2010

Kallelse till extra Bolagsstämma i Alcaston Exploration den 11 maj 2010

Styrelsens förslag

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår stämman att antalet styrelseledamöter utökas med en ledamot. Omval föreslås av Torsten Börjemalm, ordf, Gunnar Färjsjö, Ulf Tillman, Lars-Åke Claesson tillika bolagets VD, samt nyval av Peter Hjort.

Valberedningen föreslår att nuvarande arvode till styrelsen ökas med 40 000 kr till totalt 220 000 kr med anledning av att styrelsen föreslås öka med en ledamot.

 

Årsstämman 2009

Kallelse till Bolagsstämma i Alcaston Exploration den 7 april 2010

Bilagor till kallelsen

Protokoll från årsstämman den 7 april 2010