Välkommen till Alcaston Exploration AB

 

Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld- och basmetallfyndigheter i Norden. Den strategi Alcaston har är att prospekteringsarbetet antingen skall leda fram till att projekt kan avyttras eller etablera egen gruvdrift eller i samarbete med andra företag. Fokuseringen skall vara på guld- och basmetalluppslagen i Västerbotten och Norrbotten samt Biddjovaggeprojektet och till mindre del på diamantuppslagen i Norrbotten.

Bolagets aktie finns listad på AktieTorget sedan juli 2009.

 

 

Alcastons pågående nyemission

      

      

2017-06-24 Pressmeddelande

Alcaston Exploration AB (publ) har stängt företrädesemissionen som har tillfört Bolaget 10 miljoner kronor före emissionskostnader.

 

              

 

För mer information se: www.thenberg.se/alcaston

För att läsa Redeyes analys av Alcaston - Ladda ner här